Brandveiligheid gaat over mensen en mensenlevens, niet over producten! Maarten Askes, directeur-eigenaar van ASK Brandwering richt zich daarom vooral op de mens, de gebruikers van het gebouw. Uw mensen moeten het gebouw in het geval van brand tijdig kunnen verlaten. Hij kent de praktijk. Brandveiligheid gaat niet alleen over het voldoen aan wettelijke eisen; het gaat vooral over kennis, ervaring en weten welke weg de vlammen zullen volgen.

Laat u door ASK Brandwering adviseren: Maartens jarenlange ervaring in de bewaking, veiligheid en brandveiligheid staan garant voor een veilig gebouw. U kunt vertrouwen op kundig en pragmatisch advies door deskundig en betrokken medewerkers. Indien er brandwerende voorzieningen nodig zijn, wordt er altijd snel doorgepakt en alle brandwerende voorzieningen worden in een digitaal logboek met Snagstream gedocumenteerd, waarbij de aangebrachte brandwerende voorzieningen op de exacte positie in de plattegrond worden vastgelegd. Projecten die bij ASK Brandwering in handen zijn, kunt u volledig loslaten!