ASK Brandwering gebruikt uitsluitend producten en merken van A-kwaliteit. Of het nu gaat om brandwerende producten die zichtbaar zijn, of om producten die u juist niet ziet! ASK Brandwering voldoet altijd aan de geldende eisen en normeringen: we zijn één van de eerste aanbieders die voornamelijk werkt met producten die de LEED-certificering “Green Label” hebben. De producten die we toepassen zijn vrij van agressieve stoffen zoals zwavel, halogenen (chloor, fluor, broom), oplosmiddelen en formaldehyde.

ASK Brandwering levert brandwerende bekledingen en coatings die ervoor zorgen dat draagconstructies van gebouwen optimaal beschermd zijn tegen extreme hitte ten gevolge van brand. Daarnaast zorgen we ervoor dat een eventuele doorbraak van een brandscheiding in bijvoorbeeld een scheidingswand, opnieuw brandwerend wordt afgedicht: zodat de “weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)” weer op het vereiste niveau is.

Laat u door ons adviseren. Enkele voorbeelden van de door ons gebruikte brandwerende producten en materialen treft u hier aan.

Brandwerende kleppen

Brandwerende coatings

Brandwerende kabelgoten

Brandwerende maatregelen voor buizen en elektra

Brandwerende PVC bandages en manchetten

Speciale brandwerende oplossingen