ASK Brandwering is ook gespecialiseerd in inspecties van bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen. Bij nieuwbouw is een pand bij de oplevering brandveilig en voldoet het op dat moment aan alle wettelijke eisen en normeringen. Echter, dit is altijd een momentopname. Wanneer er in de loop der jaren wijzigingen in het pand worden aangebracht, loopt de brandveiligheid vaak snel terug. Zo worden er geregeld nieuwe of extra leidingen door een brandwerende scheiding gevoerd: de kans is groot dat de brandscheiding dan op dat punt is doorbroken. Vuur en rook hebben daar vrij spel! Het doorvoeren van nieuwe kabels of leidingen en het verplaatsen van (systeem)wanden en plafonds, kunnen een groot effect hebben op de brandwerendheid!

In de praktijk worden er in een gebouw veel wijzigingen aangebracht: het is daarom letterlijk van levensbelang uw gebouw regelmatig op brandveiligheid te blijven inspecteren. Wij adviseren u dit jaarlijks te doen. ASK Brandwering voert alle denkbare inspecties uit: uitvoerige aanvangsinspecties en periodieke inspecties. Ook inspecties die gericht zijn op recent uitgevoerde verbouwingen waarbij er specifiek wordt gekeken naar de effecten van die verbouwing op de brandwerendheid.

Onze bevindingen worden altijd uitvoerig en overzichtelijk gerapporteerd. Naast dit inspectierapport krijgt u een advies over de te nemen maatregelen en voorzieningen om de brandveiligheid van uw gebouw weer optimaal te maken.